תְעוּדָה

תעודת פטנט לנו

תעודת פטנט בריטי

מנעול אבטחה

מנעול בטיחות

מגע דלת יד נגד פתיחה נגד צביטה

נעילת מפתח קרן מנעול